Tag: رمان تاریخی

بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع «بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های ایرانی» برگزار شده به تاریخ بیست و نهم مهر ۹۸ در نشست‌های مجازی گروه تلگرام «اینجا چراغی روشن است»   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: بحث پیرامون رمان تاریخی دن کیشوت های […]