Tag: رمان

  نقش خاطره انگیز خیابان های تهران با قلم مسعود کیمیایی گذری در رمان “سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند” معصومه بوذری گاهی می شود در خیابان های یک شهر گذر کرد بی حضور در آن شهر؛ و صرفاً از خلال تصاویری جاندار که هنرمندان (نویسندگان، یا فیلمسازان و…) به تماشا گذاشته اند؛ مثل تصاویر روشن […]

  از ایستگاه واقعیت تا تقاطع بدعت ها گذری در تصویر خیابان و شهر در رمان جهان و ایران معصومه بوذری در داستان رئالیستی، با جهانی آشنا مواجه هستیم که شباهت زیادی دارد به همان زندگی روزمره مردمانی از یک جامعه ی فرهنگی خاص در دوره ای مشخص. نویسنده ی چنین داستانی سعی می کند […]