Tag: روانشناسی

روانشناسی و روانکاوی و نظریه های نقد ادبی-نمایشی دکتر فرهاد ناظرزاده کرمانی ۱- مقدمه “نقد ادبی” بر بنیاد “نظریه های روانشناختی” و “روانکاوانه” و دانش و فنی جدید است. در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم، شماری از متفکرین روانشناس و روانکاو، مانند “زیگموند فروید”، “کارل یونگ” و “آلفرد آدلر” و دیگران، […]

پاره ­ای تأملات فلسفی پیرامون روان­شناسی و روان‌کاوی بیژن عبدالکریمی تأمل اول: برخی از رشته­های علمی‌ـ‌‌پژوهشی همچون روان­شناسی و روان‌کاوی، گاه می‌توانند به فن یا تکنیکی تبدیل شوند که نظرشان بیشتر معطوف به بازار و بازاریابی است، به­خصوص که در روزگار ما ساختارهای سیاسی و اجتماعی با بحران­های بسیاری روبرواند و قدرت­های سیاسی و اجتماعی […]

پاره ای تأملات فلسفی پیرامون روانشناسی و روانکاوی سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی در مرکز خدمات روانشناسی سیاووشان، در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳   تأمل اول: برخی از رشته های علمیـ پژوهشی همچون روانشناسی و روانکاوی، گاه میتوانند به فن یا تکنیکی تبدیل شوند که نظرشان بیشتر معطوف به بازار و بازاریابی است، به خصوص که […]