Tag: روح در قرآن

    دکتر جعفر نکونام نشست با عنوان “روح در قرآن” مرور آیاتی از قرآن کھ شامل واژه ی روح می باشد.   ادامه مطلب > > > >