Tag: رویا فتح الله زاده

    نگاهی جامعه شناسانه بر فیلم “رویاهای دم صبح” رویا فتح الله زاده   فیلم “رویاهای دم صبح” به کارگردانی “مهرداد اسکویی” سومین بخش از سه گانه ای مستند با محوریت کودکان و نوجوانان بزهکار است. مستندهای “روزهای بی تقویم” و “آخرین روزهای زمستان” بخش نخست و دوم این سه گانه است که هر […]