Tag: ریتم در فیلم

کُند کردن ناآشناساز ادراک ریتم در روایت فیلمنامه ی “چهارشنبه سوری” نوشته اصغر فرهادی، مانی حقیقی محمد هاشمی   ژنت “حالت” را به دو قسمت تقسیم کرده است: ۱- نقطه نظر (Perspective) و ۲- فاصله (Distance). در “داستان” رویدادهای زیادی وجود دارد؛ امّا وقتی راوی شاهد آن رویدادها نباشد و آن ها را روایت نکند، […]