Tag: زبانهای هند و اروپایی

ضمیمه ی جزوه ی تاریخ ادبیات ایران و جهان (۱) – دوره کهن   معصومه بوذری   در ادامه ی مباحث کلاس و جزوه ی تاریخ ادبیات کهن، باید خانواده ی زبانهای ایرانی را نیز به عنوان حاشیه ی این درس مورد مطالعه قرار دهیم. لذا مروری خواهیم داشت بربخشی از کتاب سه جلدیِ دکتر […]