Tag: زبان از یاد رفته

از مجموعۀ جملات قصار زبان از یاد رفته  اریک فروم   به انتخاب: م. بوذری   1- (ص۱۳) ما واقع بینانی هستیم که برای هر نوع اتومبیل خود نام ویژه ای برگزیده ایم اما برای بیان پردامنه ترین تجربه عاطفی خود تنها از واژۀ “عشق” استفاده می کنیم. ۲- (ص۱۳) برای درک رویاهای خود، اساطیر […]