Tag: زبان ترکی

زبان تاتی آذری و ترکی در آذربایجان: بازخوانی روایت جلال آل احمد دکتر سید جواد میری یکی از بحث های شیرین در حوزه زبانشناسی در ایران معاصر مقوله “زبان ترکی” در ایران است. بحث های چالش برانگیزی در عرصه علوم اجتماعی و حتی در صحنه های سیاسی در باب زبان ایرانیانی که به ترکی سخن […]