Tag: زمان در چند افق

سمینار «زمان در چند افق» به همت موسسه مینوی خرد روشن و با همکاری مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی فایل صوتی نشست دوم عنوان «سوبژکتیویته، زمان و مسئله شناخت» سخنرانی دکتر سیدحمید طالب‌زاده، مدیرگروه فلسفه دانشگاه تهران و دبیر شورای عالی تحول علوم انسانی     این سخنرانی از اینجا گوش کنید: سوبژکتیویته، زمان و […]