Tag: زهره روحی

  اصالت و رسالت ادبی در دهه چهل (۱)  نوشته زهره روحی     «به یاد محمد نفیسی و به پاس دوستی هزار ساله‌مان …» نقد ادبی، در صورتی پاسخ مناسبی است به هستی‌شناسی انسان، که به شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسیِ زمانه‌ وفادار باشد. در این حالت، سکونت‌گاهش به لحاظ عاطفی، منابع ادبی ـ تاریخیِ […]

فکوهی چیستی حرفه خود را در قلمرو عمومی می‌داند زهره روحی زهره روحی، پژوهشگر حوزه انسا‌ن‌شناسی در یادداشتی درباره کتاب «دانشگاهی که بود …» اثر ناصر فکوهی که به همت پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم منتشر شده است، به نقش دوگانه دانشگاهیان در عرصه دانشگاه و جامعه پرداخته و می‌گوید: فکوهی دانشگاهی است که […]