Tag: زوال اندیشه سیاسی

هویت ایرانی در گذرگاه تاریخ (تحلیل آرای سید جواد طباطبایی) حسین خانی   گذشته تاریخی همواره بخش مهمی از هویت فردی و اجتماعی محسوب می شود. این نوشته با ارائه تعریفی از هویت، به بررسی جلوه های متعدد هویت ایرانی در دوره های مختلف تاریخی و از منظر روشی سید جواد طباطبایی پرداخته است. طباطبایی […]