Tag: ساختارهای اجتماعی

تقابل ساختارهای اجتماعی با رفتارهای اخلاق‌مدارانه شهروندی گفتگو با دکتر بیژن عبدالکریمی | طرح نو| ماندانا فتحی‌جو| رویارویی جریان فکری نو و کهنه که در بیشتر موارد از آن به‌عنوان مواجهه سنتگرایی و تجددخواهی یاد می‌شود، یک موضوع بسیار قدیمی است که در قرن حاضر بسیار به آن پرداخته شده است. اما در شرایط کنونی […]