Tag: سارا شریعتی

نگرش هویتی ابوریحان بیرونی رضا شجری قاسم خیلی سیدهاشم آقاجری حمید احمدی سارا شریعتی تغییرهای عمیق ساختاری و چندبعدی که در پی فتح ایران رخ نمود، برخی از مهم ترین عنصرهای تشکیل دهندۀ هویت ایرانی در عهد باستان را دگرگون کرد یا به نابودی کشاند. با از میان رفتن برخی از این عوامل مانند سرزمین/جغرافیا […]

احساس مذهبی در عصر حاضر متن سخنرانی امیل دورکیم ترجمه سارا شریعتی امیل دورکیم بنیانگذار جامعه شناسی و یکی از مهم ترین مراجع مطالعه جامعه شناسی دینی است. مشهورترین و مورد استنادترین نظریه دورکیم در این حوزه تمایز میان امر قدسی (sacre) و امر دنیوی (profiane) به عنوان فصل مشترک همه ادیان است. اما در […]

فراروایت تمدن یا فرآیند تمدن ها؟؛ خوانشی از پروبلماتیک فرهنگ – تمدن یوسف اباذری سارا شریعتی مهدی فرجی از جمله مفاهیم پرمناقشه در علوم انسانی مفهوم «تمدن» است که در مورد آن کمتر توافقی میان اندیشمندان می توان یافت؛ چه در تعریف و چه در جهت گیری. ادبیات بسیاری در مورد «تمدن» تولید شده و […]

  به جلال آل احمد و شریعتی بازگردیم  همایش هشت دهه علوم اجتماعی ایران   سخنرانی یوسف اباذری  جامعه‌شناسی و دشمنانش جامعه‌شناسی یعنی علم ارایه تحلیل معین و واقعی از مسائل معین و واقعی مردم. مردم ایران، دست‌کم ظرف ۱۰ سال گذشته، فقیرتر شده‌اند. عصر روز دوشنبه یوسف اباذری، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، در حالی […]