Tag: سازمان مردم نهاد فانوس

  سخنرانی دکتر جبار رحمانی، عضو موسسه انسان شناسی و فرهنگ در دومین سالروز تاسیس سازمان مردم نهاد فانوس در اهواز   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر جبار رحمانی ___________________ معرفی سازمان مردم نهاد فانوس فهیمه صیادی، دبیر اجرایی بزرگداشت یادداشت های دریافتی پرونده ی “یادنامه ی نهادهای مدنی” از: – […]