Tag: سالگرد شریعتی

یادداشت سیدجواد میری به مناسبت چهل و سومین سالگرد شهادت دکتر علی شریعتی؛ ۲۹ خرداد ۱۳۹۹   1) اسلامشناسیِ شریعتی   ۲۹ خرداد چهل و سومین سالگرد دکتر علی شریعتی است. او را جهانی ترین متفکر معاصر ایران نامیده اند که در قرن بیستم اندیشه هایش و آثارش مرزهای جغرافیایی ایران و جهان اسلام را […]