Tag: سوزان سانتاگ

سوزان سونتاگ و مقالۀ مشهور علیه تفسیر بازنشر سخنرانی دکتر صالح نجفی در نشستی پیرامونِ «سوزان سانتاگ و مقالۀ مشهور علیه تفسیر» تاریخ هفتم اردیبهشت ۹۸ برگزار شده در کانون فکر آرکه   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سوزان سونتاگ و مقالۀ مشهور علیه تفسیر – دکتر صالح نجفی ۱ سوزان سونتاگ و […]