Tag: سوسن شریعتی

وارث امین بخش هایی از یادداشت سوسن شریعتی به مناسبت نخستین سالگرد پوران شریعت رضوی در روزنامه اعتماد   دست‌نوشته دکتر شریعتی: پوران عزیزم، امیدوارم خداوند همیشه قدرتت را برای تحمل دو بار سنگینی که بر دوش داری افزون کند. یکی، من و دیگری، زندگی با من. سوسن شریعتی صحبت از زنی است که خوب […]

  گفتگو پروتستانیسم و فهم شریعتی از آن گفتگوی سوسن شریعتی و تقی رحمانی   تجربه غرب در تحول و پیشرفت همچون تجربه ای سهل و ممتنع پیش روی ماست. روشنفکران ایرانی و بویژه روشنفکران مسلمان باتجربه به غرب برخوردی انتقادی داشته اند؛ امّا در عین حال بر تأثیرپذیری و امکان انتخاب برخی نکات مثبت […]