Tag: سوگل خسروی

    بررسی مشابهت های پر و زن جادو در منظومه های حماسی پس از شاهنامه   دکتر رضا ستاری سوگل خسروی   از جمله موجوداتی که در اساطیر، افسانه ها و حماسه های فارسی، گاهی همراه با قهرمان حماسی و در کنار او و گاهی نیز در تقابل با او به ایفای نقش می […]