Tag: سیاست استتیک

رانسیر و سیاست استتیک فایل صوتی سخنرانی ژاک رانسیر و سیاست استتیک دکتر یاسر همتی دانشکده علوم نظری دانشگاه هنر تهران @ARTSTUDIES این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: رانسیر و سیاست استتیک   تصویر: سالن دانشکده علوم نظری – سخنرانی دکتر یاسر همتی > > > >