Tag: سیدجواد طباطبایی،داود فیرحی

    ما گلادیاتور نیستیم! در حاشیۀ نشست «نقد آثار و اندیشه‌های سیدجواد طباطبائی»   سید جواد طباطبایی به بیان فیرحی – در مقام منتقد – «جدی‌ترین نظریه معاصر ایران» را ارائه کرده است؛ از همین روست که نقد آثار او اهمیت می‌یابد. این یادداشت به بهانه برخی نکات در نشست «بررسی و نقد آثار […]