Tag: سید عباس ذهبی

مقایسه رویکرد شیخ اشراق و ملاصدرا به مسئله «تناسخ» سید عباس ذهبی آنچه در آثار و نوشته های شیخ اشراق و ملاصدرا دیده می شود، حکایت از آن دارد که این دو بیشترین توجه را به مسئله «تناسخ» داشته اند و آن را جدی به شمار آورده اند. با وجود تأثیر فراوان سهروردی بر صدر […]