Tag: سیمین دانشور

ابراهیم گلستان، روشنفکر ناشناخته فصلنامه خاطرات سیاسی گفتاری از سیدجواد میری در باب “سیدابراهیم گلستان” با عنوان “ابراهیم گلستان، روشنفکر ناشناخته” این گفتگو برای “فصلنامه خاطرات سیاسی” است. ۹ شهریور ۱۴۰۲ این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر سید جواد میری دربارۀ ابراهیم گلستان

از مجموعه سؤالات انسان شناختی از سخنرانی دکتر فرزان سجودی در نشست تخصصی نشانه‌شناسی انتقادی رمان جزیره سرگردانی اثر سیمین دانشور: «شخص یک عامل نشانه ای است. در اعمالی که انجام می دهد و پوشاکی که می پوشد دست به انتخاب معنادار می زند. در طی سی و چند سالۀ بعد از انقلاب، پوشاک زنان […]

  نمایش شخصیت ها (شخصیت پردازی نمایشی) در سووشون دکتر ابراهیم محمدی پریسا طلاپور سووشون سیمین دانشور، از جمله رمان هایی است که حضور شخصیت، در آن بسیار پررنگ است و نویسنده، از شخصیت پردازی – به ویژه شخصیت پردازی نمایشی – برای تقویت ساختار اثر و انتقال بهتر معنا، بسیار سود برده است. شخصیت […]