Tag: شعر جهان

شعر ترجمۀ جهان، گفتاری وُ خوانشی فایل صوتی سخنرانی دکتر ناصر فکوهی در نشست ۱۶۴ (از دوره ششم سلسلۀ نشست‌های یکشنبه‌ های انسان شناسی و فرهنگ) با عنوان “شعر ترجمۀ جهان، گفتاری وُ خوانشی” همراه با گفتگو با آقای فؤاد نظیری دربارۀ ترجمه، به ویژه ترجمۀ شعر و آثار نمایشی شکسپیر زمان: یکشنبه ۸ اردیبهشت […]