Tag: شعر درمانی،دکتر سید بیوک محمدی،درمان با شعر،روان درمانی با شعر،کارگاه آموزشی،گروه آموزشی پل

کارگاه آموزشی “شعر درمانی” گروه آموزشی پل کارگاه آموزشی در اسکایپ عنوان کارگاه: “شعر درمانی” مدرس: دکتر سید بیوک محمدی، استاد پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پنجشنبه ۲ دی ماه ۱۴۰۰  –  ساعت ۱۹ – ۲۰ ثبت نام از طریق وبسایت چیستی ها لینک ثبت نام: از اینجا برگ ثبت نام را دریافت […]