Tag: شهرسازی تهران

از گفتگوهای گروه فلسفی تیرداد: اصول شهرسازی و شهر تهران *** گفتگوی ۱ *** … ادمین گروه پل, , [۱۵.۰۸.۱۹ ۰۸:۳۶] [In reply to حامد درودیان] زیست در طبیعت. در مورد نحوۀ زیست آدم ها در دنیای مدرن، همه داریم فکر می کنیم. دکتر عبدالکریمی مثلاً. راهکار برای نوعی نجات بشریت. من که به نظرم می […]