Tag: شهروند

شهروند یا انسان؛ ما اجرای انسان های دیگریم مصطفی مهرآیین عنوان سخنرانی من “انسان یا شهروند” است. “ژولیا کریستوا” در ۱۹۴۱ متولد و در ۱۹۶۶ از بلغارستان وارد فرانسه شد و چون متفکری بود که به تعبیر “رولان بارت” هرچیزی را که تصور می کردیم به پایان آن رسیده ایم او از نو آغاز می […]

شهروند یا انسان؛ما اجرای انسان های دیگریم مصطفی مهرآیین   عنوان سخنرانی من «انسان یا شهروند» است. «ژولیا کریستوا[۱]» در ۱۹۴۱ متولد و در ۱۹۶۶ از بلغارستان وارد فرانسه شد و چون متفکری بود که به تعبیر «رولان بارت[۲]» هر چیزی را که تصور می‌کردیم به پایانِ آن رسیده‌ایم، او از نو آغاز می‌کند، پس […]