Tag: شهریار مندنی پور

شهرزادکُشی؛ جستاری بر تولد داستان نو ایران از شهرزادگی شهریار مندنی پور از چشم غربی، ادبیات جهان جنوبی – یا به عبارت منسوخ شده جهان سوم همانند صنعت بازمانده شده آن است. این تصور در میان منتقدان کشورهای عقب مانده هم کم و بیش رایج است. قصد من در این مقاله این است که تلاش […]

ریموند کارور، آمیزۀ چخوف و همینگوی مصاحبه با شهریار مندنی پور، مصطفی مستور، و امیرعلی نجومیان امیرعلی نجومیان:در ابتدای این بحث باید بگویم کهمطالب مربوط به زندگی کارور را کنار می‌گذارم،به خاطر اینکهمنابع زیادی در این زمینه وجود دارد و مقدمه‌ای که آقای مستوراست و من پیشنهاد می‌کنم اگر کسی می‌خواهد درباره زندگیکارور چیزی بداند […]