Tag: شیوع کرونا ویروس

شرایط ادامه شیوع ویروس کرونا و احتمال تأثیرات تمدنی آن مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با دکتر سید جواد میری این روزها با نگاه به تجربه جهانیان از ویروس کرونا ما را با این پرسش مواجه می کند که آیا همچنان می توانیم بگوییم مرزها قطعی هستند و باید تصمیمات اجتماعی برای درون […]