Tag: صادق هدایت

    تأثیرپذیری تفکر اخلاقی صادق هدایت از فلسفه نیچه دکتر حسن اکبری بیرق رقیه خانمحمدزاده   صادق هدایت نویسنده و متفکر برجسته در حوزه ادبیات است. از جمله دغدغه های وی توجه به انسان، خودشناسی، مبارزه با جهل و خرافات و به طور کلی واژگون کردن و شناساندن فرهنگی با ارزش های نو است. […]

        درباره ی ایران و زبان فارسی صادق هدایت در سال ۱۳۲۷ آقای سید حسن تقی زاده خطابه ای در دانشکده ادبیات تهران با عنوان “زبان فصیح فارسی” ایراد کرد که متن آن چندی بعد در مجله ی یادگار منتشر شد. صادق هدایت، که من چند بار درباره ی ایران پرستی پرشوق […]

    با بوطیقای نو در آثار هدایت با رویکرد فرویدی “شور زندگی” و “شور مرگ” در آثار “هدایت” جواد اسحاقیان   “زندگی، عرصه ی تضاد میان غرایز مرگ و غرایز زندگی است” “فروید”   دو اندیشه ی فلسفی و محوری در آثار هدایت، نخست ناتوانی های ذاتی و غریزی آدمی و هراس از چیرگی […]

    معصومه بوذری فیلم “گفتگو با سایه” ساخته ی خسرو سینایی، در سال ۱۳۸۴-۱۳۸۵ (و پس از حداقل هفت سال پژوهشِ حبیب احمد زاده)، درباره ی زندگی و آثار صادق هدایت، و بخصوص رمزگشایی از بوف کور، ساخته شده است. این فیلم – که کلاً به زندگی هدایت و ارتباط خودکشی او با رمزهای […]