Tag: صلح ابدی

طرحی فلسفی به سوی صلح ابدی ایمانوئل کانت ترجمه: باقر پرهام فرقی نمی کند که این کتیبه ی هجوآمیز را یک دکان-دار هلندی از سردر مغازه اش که طرحی از قبرستان دارد آویزان کرده باشد و برای همه ی انسانها، مخصوصاً برای سران دولت ها باشد که اشتهای سیری ناپذیری برای جنگ دارند، یا احتمالاً […]