Tag: ضحاک

واکاوی اسطوره ی ضحاک حمیدرضا نگهبان  چکیده مطالعه و شناخت اساطیر ملی، از آن جهت که تاریخ رشد تمدن و فرهنگ یک مرز و بوم را باز می شناسد. اهمیت بسیار دارد. اسطوره ی ضحاک و نظایر آن در فرهنگ اساطیر ایران، همچون صندونجه ای، آرمان ها، تخیلات و امید و آرزوها و بادهای تلخ […]

مقایسه تطبیقی اسطوره ضحاک با اساطیر ملل دیگر مقایسه تطبیقی اساطیر از آنجایی که اسطوره‌ها با ناخودآگاه انسان‌ها سر و کار داشته و از زوایای باورهای اصیل و طبیعی آنها در روزگارانی که هنوز علم و فلسفه بر دماغشان مسلط نشده بود، بر جوشیده‌اند، ورای زبان‌ها و مرزها و نژادها، گاه بن مایه‌های مشترک بسیاری […]