Tag: عاشورا

عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر بازنشر سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با عنوان «عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر» مکان: شورای فرهنگی هدایت؛ شهرستان بهبهان تاریخ: ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸   این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: عاشورا به مثابه امر دینی در جهان معاصر – قسمت اول […]

تجلی عاشورا درعرفان و هنر بازنشر سخنرانی دکتر حسن بلخاری در نشست «تجلی عاشورا درعرفان و هنر» تاریخ ‎ ۱دی ماه ۱۳۸۸   تجلی عاشورا درعرفان و هنر – قسمت اول تجلی عاشورا درعرفان و هنر – قسمت دوم > > > >

از: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری در این نوشتار سعی خواهیم نمود، به اختصار، زوایایی از اندیشه های محمدتقی جعفری را درباره ی عظمت واقعه عاشروا و نقش آن در بازیابی کرامت و ارزش های از دست رفته ی انسان در قرون اخیر، بیان کنیم. … محمدتقی جعفری در نظریه ی خود سه […]