Tag: عالم مثال در هنر

حقیقت هنر و حقیقت در هنر گفتگوی بهاره بوذری با دکتر منوچهر صدوقی سها   *به نظر می‌رسد دانشکده‌های هنر ما از دانشکده‌های علوم انسانی‌مان جدا هستند و ارتباط مؤثر و فضای مشترکی ندارند که بتوان معارف، حکمت و عرفان، تاریح تصوف و بن‌‌مایه های فکری درون‌ ادبیات فارسی را از دانشکده علوم انسانی به […]