Tag: عدالت خداوند

گزیده ای از یادداشتهای واپسین سالها نوشته سورن کی یرکه گور ترجمه فضل الله پاکزاد چه سهل و ساده می نمود آن ایام که بعضی از غامضترین مسائل مسیحیت را می شد با توسل به شیطان تبیین کرد! وقتی که آدمی براستی سودای بندگی و خدمتِ خدا دارد و هر چیز راه جور و خطا […]