Tag: عرفان

عرفان یا تصوف؟ پاسخی به مقالۀ “پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا دکتر حسین غفاری مقالۀ حاضر در نقد مقالۀ “پارادکس تصوف نزد اساتید و شاگردان ملاصدرا” نوشته شده و دو مدعای اصلی آن را به نقد کشیده است: ۱- نگاه مذموم به تصوف حاصل جریان های صوفیانۀ عصر صفوی است و از این […]

عرفان و جهانی شدن   از آنجا که یکی از مسائل مهم مطرح در مجامع علمی و فرهنگی، مسألۀ جهانی شدن و امور و مسائل مرتبط با آن است با توجه به اینکه صبغه ی جهانی و عالی که می توان برای عرفان در نظر گرفت، از این رو مناسب دیده شد تا موضوع مورد […]

فرق فلسفه و عرفان دکتر میرهادی موسوی نیا ممکن نیست دو چیز از هر جهت شبیه هم باشند به جهت اینکه دوگانگی معیار و ملاک، لازم دارد. اگر از همه ی جهات شبیه هم باشند یکی خواهند بود و نه دو و یا بیشتر. عرفان نظری و فلسفه در مسائل متعددی همسو هستند و غایت […]

چگونگی ترابط احساس و شناخت در متن دین، عرفان، تجربه دینی و عرفانی از دیدگاه ویلیام جیمز و ویلیام هاکینگ سیداحمد فاضلی احساس و شناخت نزد فیلسوف دین و عرفان، همواره به عنوان دو مؤلفه سازنده دین، عرفان، تجربه دینی و عرفانی شناخته شده اند. در این میان دو تن از فیلسوفان دین غربی، جیمز […]

  عرفان اوج تعقل است گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی این اشیایی که اطراف خود می بینید، همه حقیقی است. آن چیزهایی که درست می بینیم، حقیقی هستند. پس ما حقیقی ها را می بینیم اما خود حقیقت که همه حقیقی ها به آن حقیقی اند را می بینید یا نه؟ خود حقیقی ها […]

    «علی اصغر دادبه» تقریبا از اوایل آغاز به کار «دایره المعارف» بزرگ اسلامی در نوشتن مقالات این مجموعه بزرگ همکاری داشته است. وی در سال ۱۳۷۷ پس از مرحوم «زرین کوب» به عنوان مدیر بخش ادبیات و عضو شورایعالی، کار خود را به صورت رسمی در «دایره المعارف» بزرگ اسلامی آغاز کرد که […]

  رابطه فلسفه و عرفان   میزگرد فلسفی با: یحیی یثربی، محمد فنایی اشکوری، و حسین عشاقی فصلنامه معرفت فلسفی، ش ۸ تابستان ۸۴   چکیده: بحث از چیستی عرفان، مقدار اعتبار و ارزش معرفت شناختی یافته های عرفانی، تفاوت تجربه و تعبیر، نسبت عرفان و عقل، زبان عرفانی و رابطه عرفان با دین و […]