Tag: عشق

    عقل و عشق سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   گرفتاری جهان امروز با همه ی عظمتی که دارد شگفت انگیز است. تحولات علمی امروز شگفت انگیز است و معلوم نیست جهان در لحظه ی دیگر چه خواهد شد؛ فردا چه خبر است؛ ما هیچ نمی دانیم چه اتفاقی در جهان می افتد. فقط […]