Tag: عقل

عقل و تجربه دینی گفتگوی اختصاصی اشراق با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی بحث تجربه دینی در میان متألهان غربی از اهمیت خاصی برخوردار است. در شرق نیز عارفان از شهود و تجربه عرفانی بسیار سخن گفته اند. هر دو گروه بر جنبه ی غیر عقلانی دین بیشتر تأکید می کنند. اکثر متفکران معاصر در ایران […]

  ارزیابی تفسیر ابوالبرکات از عقل دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ابوالبرکات در فصل نوزدهم از بخش مابعدالطبیعه کتاب المعتبر فی الحکمه به اثبات صفات ذاتی حق تبارک و تعالی پرداخته و برخلاف برخی از متکلمان اراده را نیز از صفات ذاتی او به شمار آورده است. همان گونه که مبدأ هستی هر یک از موجودات […]

    عقل و عشق سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی   گرفتاری جهان امروز با همه ی عظمتی که دارد شگفت انگیز است. تحولات علمی امروز شگفت انگیز است و معلوم نیست جهان در لحظه ی دیگر چه خواهد شد؛ فردا چه خبر است؛ ما هیچ نمی دانیم چه اتفاقی در جهان می افتد. فقط […]

    عقل در حکمت مشاء – از ارسطو تا ابن سینا علی مراد داوری آذر ۱۳۴۹؛ چاپ مردمبارز   مسأله ی عقل از اهمّ مسائل در تاریخ فلسفه اروپایی و اسلامی است و طرح آن تقریباً در همه ی اعصار مقارن با ذکری از ارسطوست. به قول نویسندگان از همان دم که در یونان […]