Tag: علم در ایران

سخنرانی دکتر ناصر فکوهی در همایش سیر تحول علم در ایران فایل صوتی سخنرانی دکتر ناصر فکوهی همایش «سیر تحول علم در ایران» دانشگاه اصفهان ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ (میزگرد با حضور ناصر فکوهی و شاپور اعتماد) این سخنرانی را از اینجا گوش کنید: سخنرانی دکتر فکوهی – همایش تحول علم – قسمت اول سخنرانی دکتر […]

“علم” در ایران دولت محور است فراز و فرود علوم انسانی در گفتگو با مصطفی مهرآیین روزنامه اعتماد. دوشنبه ۲۰ فروردین ۹۷. سیاستنامه ما فقط جامعه شناسی نکنیم بلکه باید جامعه گذاری هم بکنیم. رویکردی که علوم انسانی را در کشور ما شکل داده ابزارگرایانه است. شریعتی به ما می گوید که علوم باید به […]