Tag: علوم عقلی

 زاویه نشینی علوم عقلی در حوزه های علمیه فایل صوتی برنامه ی زاویه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ با موضوع «زاویه نشینی علوم عقلی در حوزه های علمیه» گفتگو: دکتر علی رضا قائمی نیا و دکتر بیژن عبدالکریمی   این مصاحبه را از اینجا گوش کنید: زاویه نشینی علوم عقلی در حوزه های علمیه   منبع: کانال تلگرامی […]