Tag: علی شیخ مهدی

صورت های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم مهدی ازهری راد علی شیخ مهدی رضا افهمی شالوده های فلسفی پایداری که افلاطون و ارسطو بنا کردند، علاوه بر دنیای فلسفه، در رویکردهای نظری به هنر نیز تأثیراتی بر جا گذاشت. این مقاله در صدد است این تأثیرات را در حوزه ی فلسفه ی فیلم بررسی کند و […]