Tag: علی عبداللهی

دربارۀ برشت نوشتۀ هانا آرنت ترجمه علی عبداللهی هیچ تردیدی ندارم که برتولت برشت بزرگترین شاعر زنده آلمانی است و چه بسا بزرگترین درام نویس اروپایی نیز باشد. این شاعر متولد ۱۸۹۸ در زمره نخستین کسانی ست که از آنها به «نسل باخته» یاد می کنند. همان نویسندگانی که قریحه خلاق و مولدشان را قربانی […]

زبان تئاتر هلموت هایسن بوتل ترجمه علی عبداللهی   ادبیات نمایشی یا تئاتر به ادبیات به معنای اعلم آن تعلق دارد؛ زیرا همچون رمان، شعر، جستار (مقاله)، و انواع دیگر ادبی در خدمت زبان است. این موقعیت عام آن است. امّا آیا این جایگاه آثار نمایشی اواخر دهه ی بیست سخن به میان آید، باز […]