Tag: غدیر

مولای آزادی ها علامه محمدتقی جعفری   نابودی بت های جامد از بتخانه ها، زمانی به ثمر می رسد که بت های جاندار از دل های آدمیان بیرون رود. امروزه کشورهای متمدن بت پرست نیستند؛ امّا از پرستش حقیقی – که هدف زندگی است – محرومند؛ زیرا به آن آزادی روحی که بدون آن به […]