Tag: غربزدگی

فردید فیلسوف بود دکتر رضا داوری پیش از انقلاب دکتر فردید بیشتر فیلسوف غربزدگی بود هنوز هم کم و بیش او را به همین عنوان می شناسند. با این تفاوت که آن زمان لعن و دشنام نثارش نمی کردند و موافقان و مخالفانش به سیاست منسوب نبودند و منسوب نمی شدند. غربزدگی را مرحوم آل […]

    مفهوم غرب زدگی داریوش آشوری   مرور تاریخچه ی جریان منورالفکری و آشنایی با اصطلاحات این حوزه. روشنفکر کیست و روشنفکری چیست؟ از پیش از آخوندزاده تا پس از فردید.   از اینجا گوش کنید: پادکست مفهوم غربزدگی – داریوش آشوری این فایل از کانال سخنرانی ها دریافت شده است. (sokhanranihaa)   این […]

    داریوش شایگان   ویژگی بارز تمدن‌های موسوم به سنتی، از قبیل ایرانی، اسلامی، هندی و غیره این خصیصه است که همگی این تمدن‌ها در قرن هفده میلادی متوقف و در حین گذر از این عصر، دچار تصلّب شده و از آفرینش دست کشیده‌اند و شروع کرده‌اند به واپسنگری. اروپا به عکس در همین […]

  دکتر بیژن عبدالکریمی این مقاله در صدد است تا دریافت جلال آ لاحمد از معنا و مفهوم «غربزدگی» تلقی او از علل و ریشه های پدیدار تاریخی غربزدگی و نیز فهم وی از سنت و دلایل ضرورت بازگشت به سنت را، که نقشی اساسی در شکلگیری فضای ذهنی (پارادایم) تفکر اجتماعی ما ایرانیان در […]

    دکتر سید جواد میری علی علی اصغری صدری علی شریعتی از جمله ی اندیشمندانی است که همواره به بررسی و نقد مدرنیسم پرداخته است. او در عین پذیرش پیشرفت های اروپاییان پس از رنسانس به بسیاری از دستاوردهای آنان با چشم تردید می نگرد. نگاه او به علم گواهی بر این مدعاست. وی […]

  دکتر سید جواد میری مدتی است در عرصه عمومی ایران به جای پرداختن به مفاهیم؛ دائماً پرداخته می شود که فلان متفکر یا نویسنده از نظر شخصی چگونه بود یا در خلوتش چه می نوشید و یا چه می پوشید و حتی پا را از این فراتر می گذارند و به قلب تاریخ می […]