Tag: فرهاد ناظرزاده کرمانی

تحلیل روایت شناختی رمان کافکا در کرانه مریم دادخواه تهرانی فرهاد ناظرزاده کرمانی هاروکی موراکامی، یکی از مطرح ترین نویسندگان کنونی جهان است و رمان کافکا در کرانه نیز به عنوان یکی از پرفروش ترین و بهترین آثار او شناخته می شود. این مقاله به تحلیل روایت شناختی رمان کافکا در کرانه از منظر دو […]