Tag: فلسفه خوانی

بررسی علل شیفتگی به فلسفه در ایران پرسه در باغ فلسفه مراد فرهادپور موضوع این جلسه بیشتر شبیه رفتن به پشت پرده فیلم های هالیوودی است. آن هیجان و شکستن ساختار و شالوده… که شما در فیلم ها مشاهده می کنید معمولاً در پشت پرده وجود ندارد و قضیه خیلی مضحکتر و ملال آورتر است. […]