Tag: فلسفه زبان

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۲۰ – ۲۹)   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:   جلسه بیستم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳ حسینیه ارشاد جلسه بیست و یکم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۰ حسینیه ارشاد جلسه بیست و دوم از مجموعه درس […]

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۱ – ۹)   این درسگفتارها را از اینجا گوش کنید:   جلسه اول از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ حسینیه ارشاد جلسه دوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ حسینیه ارشاد جلسه سوم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به […]

درسگفتارهای “فلسفه زبان”، دکتر محمد مجتهد شبستری (جلسه ۱۰ – ۱۹)   این سخنرانی ها را از اینجا گوش کنید:   جلسه دهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۸ حسینیه ارشاد جلسه یازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» به تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱۱ حسینیه ارشاد جلسه دوازدهم از مجموعه درس گفتارهای «فلسفه زبان» […]

فلسفه تحلیلی و فلسفه زبان نوشتۀ ک. س. دانلان ترجمۀ شاپور اعتماد – مراد فرهادپور   روشهایی که طی بخش اعظم قرن بیستم بر فلسفه در بریتانیا و در دهه های اخیر بر فلسفه در آمریکا حاکم بوده است به این دلیل تحلیلی و معطوف به زبان خوانده شده است که تحلیل چگونگی بیان مفاهیم […]

ویتگنشتاین: از زبان تصویری تا زبان تألیفی قاسم پورحسن درزی فلسفه ویتگنشتاین پژواکی از تحولات زبانی است که از اواخر سده نوزدهم پدیدار گشت. زبان در این دوره نخست تبدیل به موضوعی فلسفی شد و سپس با رویکرد تألیفی ظهور کرد که امروزه از آن به فلسفه زبان تعبیر می‏کنیم. در فلسفه ویتگنشتاین هر دو […]

ارجاع به لاوجود از دیدگاه معناشناسی محمدرضا احمدخانی یکی از مباحثی که اندیشه ی فیلسوفان و اندیشمندان را در غرب و شرق به خود مشغول ساخته، تعیین ارزش صدق جملات دارای لفظ لاوجود و نیز چگونگی درک محتوای معنایی این جملات می باشد؛ به طوری که هیچ فیلسوفی را نمی توان یافت که به این […]

جستجویی در نخستین گام فلسفه ی زبان: فرگه به مثابه ی یک معناشناس محمد امین شاکری گوتلوب فرگه یکی از پایه گذاران مطالعات زبانی و بنیان گذار نحله ی فلسفه ی زبان محسوب می شود. او کار خود را با کندوکاو در ریاضیات و منطق، به منظور تأسیس یک زبان ایده آل برای منطق و […]

زبان در اندیشۀ نیچه مصطفی صادقی فیروزآبادی نیچه و زبان‌شناسی تاریخی نیچه تحصیلاتش را در دانشگاه در مورد زبان شناسی تاریخی انجام داد و به همین دلیل در بررسی متون وسواس خاصی داشت و به چگونگی پدید آمدن متون توجه می‌کرد و متن را از افزوده هایی پاکسازی می کرد که سنت ادبی بر آن […]