Tag: فلسفه زندگی

شاهنامه، نامۀ فرهنگ و اندیشۀ ایرانی (گفتگوی نخست) مصاحبۀ بهاره بوذری از وبسایت چیستی ها با استاد فریدون جنیدی   استاد فریدون جنیدی چهره مسلم شاهنامه‌پژوهی است، و شاهنامه‌دوستان به نیکی او را می‌شناسند. او که سی سال از عمر گرانقدر خود را صرف ویرایش این اثر بزرگ ادبیات فارسی کرده است، اکنون در هشتاد […]

فلسفه چیست؟ روشنفکر کیست؟ گفتگو با دکتر احسان شریعتی «آرامش»، «کار»، «عشق»، «مرگ» و «بیماری» تنها برخی از عناوین کتابهای فلسفی رنگارنگی است که این روزها پیشخوان کتاب فروشی ها را پر کرده است. بعضی از این کتابها که به موضوعات زندگی روزمره می پردازند، نام نویسنده ای را بر پیشانی دارند که برای مخاطبان […]