Tag: فلسفه و هنر

فلسفه و هنر دکتر عبدالحسین زرین کوب اگر افلاطون در قرن ما می زیست شاید بجای آنکه بر سردر باغ آکادمی خویش بنویسد: «هرکس هندسه نمی داند اینجا نیاید» بهتر آن می دید که این عبارت را نقش کند «هرکس اهل فلسفه نیست به قرن ما تعلق ندارد». زیرا قرن ما با وجود نگرانی ها […]

تأملی  مختصر بر فیلم بلید رانر ۱۹۸۲، و نسبت هنر با فلسفه معصومه بوذری هر دو فیلم بلید رانر ۱۹۸۲ و بلید رانر ۲۰۴۹ در ژانر نئونوآر قرار می گیرند. و هر دو ترسیمگر گونه ای پادآرمانشهر هستند. پادآرمانشهرها بیانگر آینده ی محتوم بشر هستند؛ بشری که با اعمالش،  در زمین چیزی جز ویرانی و […]