Tag: فلسفه چیست

فلسفه چیست؟ روشنفکر کیست؟ گفتگو با دکتر احسان شریعتی «آرامش»، «کار»، «عشق»، «مرگ» و «بیماری» تنها برخی از عناوین کتابهای فلسفی رنگارنگی است که این روزها پیشخوان کتاب فروشی ها را پر کرده است. بعضی از این کتابها که به موضوعات زندگی روزمره می پردازند، نام نویسنده ای را بر پیشانی دارند که برای مخاطبان […]

فلسفه چیست؟ مارتین هایدگر ترجمه مجید مددی انتشارات آرش – استکهلم پاییز ۱۳۶۸ (۱۹۸۹)   فلسفه چیست؟ با این پرسش ما روی موضوعی دست می گذاریم که بسیار گسترده است؛ یعنی وسیع و نامحدود. چون گسترده است پس نامعین است. و چون نامعین است می توانیم از دیدگاههای بسیار متفاوت آن را مورد بحث و […]

در درس فلسفه چه می آموزیم و از آموزش آن چه بهره ای می بریم؟   دکتر رضا داوری اردکانی فلسفه را معمولاً در عرض علوم قرار می دهند و با موازین و ملاکهای متدولوژی علم در باب آن حکم می کنند و حال آنکه فلسفه بحث در شرایط امکان وجود چیزها چیست (و از […]